Podjetje Kosanc d.o.o. je družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo s področja proizvodnje elementov za prezračevanje in klimatizacijo. Nastalo je iz podjetja Franc Kosanc s.p., ki je bilo ustanovljeno leta 1980, njegova osnovna dejavnost pa je bila montaža in servisiranje prezračevalnih sistemov. V letih svojega delovanja se je podjetje bolj in bolj usmerjalo v lastno proizvodnjo elementov za prezračevanje. Znanje, izkušnje, nenehno prilagajanje zahtevam trga, inovativnost, avtomatizacija procesov, ter s tem boljša konkurenčnost, vključevanje vseh zaposlenih v proces stalnih izboljšav ter spoštovanje dogovorov so odlike, ki so pripomogle k rasti podjetja.

Dokaz kvalitete je priznanje ZLATI CEH ZA KVALITETO, ki ga je podjetje Kosanc Franc s.p. prejelo na Celjskem obrtnem sejmu leta 1995.

Zaradi prodora na tuje tržišče in s tem povečanja proizvodnje se je podjetje Kosanc Franc s.p. leta 2003 preoblikovalo v podjetje Kosanc d.o.o.

Podjetje Kosanc d.o.o danes ponuja široko paleto izdelkov iz področja klimatizacije in prezračevanja stavb. Več kot 90% dejavnosti predstavlja proizvodnja in le manjši del montaža. V letu 2015 smo 60% izdelkov izvozili v tujino. Glavni trg so države Evropske unije. Direktno izvažamo v Nizozemsko, Avstrijo, Italijo, Hrvaško in Ciper. Posredno pa v Veliko Britanijo, Nemčijo, Francijo, Madžarsko, Azerbajdžan, Ukrajino, Portugalsko. Poleg izdelave in montaže naših lastnih proizvodov za prezračevanje in klimatizacijo svojim strankam nudimo tudi usluge svetovanja in izdelave specialnih izdelkov po naročilu.

Vizija našega podjetja so zveste in zadovoljne stranke, naložbe v nove tehnološke izboljšave in izboljšave delovnih pogojev, pravočasno odzivanje na potrebe trga ter pridobivanje novih strank.

Obstoječi program zajema sledeče dejavnosti:

1. PROIZVODNJA ELEMENTOV ZA PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJO, namenjena prodaji domačim in tujim trgovskim podjetjem, gradbenim in inženirskim podjetjem ter montažnim podjetjem specializiranim za zahtevnejše sisteme prezračevanja in klimatizacije.

  • elementi za distribucijo zraka
  • elementi za regulacijo zraka
  • elementi za filtriranje zraka
  • elementi za dušenje zvoka

2. IZDELAVA IN MONTAŽA SISTEMOV PREZRAČEVANJA IN KLIMATIZACIJE v poslovnih, industrijskih, zdravstvenih, gostinskih, turističnih in individualnih objektih.

  • odsesavanje odpadnega zraka iz prostorov
  • vnos svežega zraka v prostor
  • hlajenje in ogrevanje
  • filtriranje zraka
  • vlaženje in razvlaževanje zraka v prostorih

3. USLUGE SVETOVANJA IN IZDELAVE SPECIALNIH IZDELKOV PO NAROČILU